Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z października 2015

Na dzień 31 października 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1446,05 zł, co oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do wyceny z 30 września 2015 r.

Październik rozpoczął się od silnych wzrostów na rynku metali szlachetnych, których katalizatorem były nieco słabsze dane o zatrudnieniu w USA. Wzrost liczby zatrudnionych drugi z kolei miesiąc wyniósł ok. 140 tys. osób, znacznie niżej niż średnia z poprzednich 12 miesięcy (ok. 240 tys.). Relatywna słabość danych z rynku pracy zmniejszyła prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w USA. Wyceny obligacji amerykańskich wzrosły, co spowodowało spadek ich rentowności – dla obligacji dziesięcioletnich poniżej 2%. Jako że jest to poziom celu inflacyjnego amerykańskiego banku centralnego, inwestorzy nie powinni oczekiwać realnych zysków z tych obligacji w najbliższych latach. Taka sytuacja rynkowa jest pozytywna dla złota. W ciągu pierwszych dwóch tygodni października cena kruszcu wzrosła o 7%, a pokonanie poziomu 1160-1170 USD/oz spowodowało zamykanie pozycji krótkich przez nastawione spekulacyjnie fundusze hedgingowe. W połowie października kurs złota sięgnął 1190 USD/oz – najwyższego poziomu od czerwca bieżącego roku. W drugiej połowie miesiąca mieliśmy do czynienia z realizacją zysków. Na silniejsze spadki w ostatnich dniach miesiąca wpłynął nieco bardziej „jastrzębi” komunikat po posiedzeniu Zarządu Rezerwy Federalnej, który przywrócił szanse na grudniową podwyżkę stóp procentowych w USA. Wycena złota w dolarze amerykańskim ucierpiała także przez jego umocnienie się ze względu na sygnalizowanie przez ECB dalszego luzowania polityki pieniężnej.

Na rynku złota możemy obserwować wygaszanie średnioterminowego potencjału spadkowego. W ciągu ostatniego roku kurs kruszcu wycenianego w dolarach spadł o 2,6%, podczas gdy wycena w euro wzrosła o 10,8%. Tym samym, kurs złota oczyszczony z wzajemnych zmian dwóch najważniejszych walut zanotował niewielki, kilkuprocentowy wzrost. Tak szacowany kurs złota od dwóch lat znajduje się w trendzie bocznym i dopiero trwałe pokonanie poziomu 1200-1220 USD/oz mogłoby spowodować wykształcenie się trendu wzrostowego i zwiększyć zainteresowanie inwestorów. Perspektywa luzowania polityki monetarnej w Europie i podwyżek stóp w USA wywiera presję na umacnianie się dolara, co może negatywnie wpływać na rynek metali szlachetnych. Silnym wsparciem pozostaje poziom 1080 USD/oz, osiągnięty pod koniec lipca bieżącego roku.