Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2013

Na dzień 31 sierpnia 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 2 022,93 zł, co oznacza wzrost o 7,8% w stosunku do wyceny z 31 lipca 2013 r.

W sierpniu złoto kontynuowało wzrosty rozpoczęte pod koniec czerwca. Cena kruszcu w kontraktach terminowych wzrosła o 6,3%, a kurs przekroczył poziom 1430 USD/oz. Sumarycznie, od dotychczasowego dna korekty zanotowanego pod koniec czerwca do najwyższego poziomu osiągniętego w ostatnim tygodniu sierpnia, wzrost przewyższył już 20%.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami sprzed miesiąca znacząco spadła liczba pozycji krótkich na rynku futures, a odpływ aktywów z funduszy typu ETF został zahamowany. Z rekordowego poziomu zanotowanego na początku lipca, liczba kontraktów utrzymywanych przez fundusze typu Managed Money spadła o ponad połowę, lecz nadal pozostaje na historycznie wysokim poziomie 35 tys. Wciąż obserwujemy też stosunkowo niskie (w porównaniu z ostatnimi latami) zaangażowanie spekulantów po długiej stronie rynku kontraktów terminowych. Strategia podążania za trendem przyjmowana przez znaczną część uczestników tego rynku powoduje, że będą oni odkupywać pozycje krótkie i zwiększać pozycje długie wraz ze zwyżkami cen złota, co może pomóc w ukształtowaniu się trendu wzrostowego. Inwestorzy w funduszach typu ETF zareagowali z opóźnieniem i dopiero w drugiej połowie sierpnia zanotowano niewielkie wzrosty zasobów złota w funduszach tego typu. Większego napływu można się spodziewać dopiero po kilku miesiącach pozytywnej koniunktury na rynku metali szlachetnych.

Po fali wzrostów rynek dotarł na „odległość” 7% od ważnego oporu na poziomie 1525 USD/oz, którego złamanie doprowadziło do krachu w połowie kwietnia bieżącego roku. Ten poziom stanowi bardzo silny opór i zapewne dopiero jego pokonanie przekonałoby szerszą rzeszę inwestorów, że kilkumiesięczne wzrosty są trwałe i nie stanowią jedynie odreagowania ostatnich spadków. Pewien wpływ na rynek kruszcu w ostatnich dniach miał rozwój sytuacji w Syrii, lecz analiza wpływu podobnych konfliktów zbrojnych na rynek złota wskazuje, że można się spodziewać tylko przejściowego wzmocnienia notowań.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym raportem o złocie, w którym dokonaliśmy analizy czynników fundamentalnych wpływających na rynek złota w dłuższym terminie, a także  przeanalizowaliśmy strukturę popytu inwestycyjnego w ostatnich 2 kwartałach.