Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2014

Na dzień 31 sierpnia 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1694,90 zł, co oznacza spadek o 2,9% w stosunku do wyceny z 31 lipca 2014 r.

Sierpień zakończył się wzrostem ceny złota i kursów akcji spółek wydobywczych (odpowiednio o 0,3% oraz 3,4%). Na tym tle wyraźnie in minus wyróżniało się srebro, którego notowania spadły o o 4,8%.

 Srebro rzadko tak znacząco odchyla się od złota. Zazwyczaj korelacja notowań sięga 80-100%, co oznacza, że oba metale poruszają się w tym samym kierunku. W sierpniu korelacja zanikła – była niższa niż przez ponad 99% okresów podczas ostatnich 10 lat. Trudno też doszukiwać się jego słabości w spadku innych surowców – indeks GSCI zniżkował znacznie mniej (-1,6%). Relatywna słabość srebra na początku ubiegłego miesiąca skłoniła nas do zajęcia znaczącej pozycji, a jego późniejsza przecena spowodowała sierpniowe odchylenie wyniku funduszu od benchmarku (złota).

Ogłoszone pod koniec 2013 roku wycofywanie się Zarządu Rezerwy Federalnej (Fed) z programu skupu aktywów miało, wedle oczekiwań analityków, przyczynić się do wzrostu stóp procentowych. Tymczasem rentowność 10-letnich obligacji rządu USA spadła z 3% pod koniec ubiegłego roku do 2,3% pod koniec sierpnia. Jeszcze silniej spadła rentowność niemieckich obligacji 10-letnich – z 1,9% pod koniec 2013 roku do zaledwie 0,9% obecnie. Zaskakująca jest także ujemna rentowność obligacji niemieckich o okresie do wykupu poniżej 4 lat – inwestorzy płacą rządowi Niemiec za możliwość pożyczania mu kapitału! Realne krótkoterminowe stopy procentowe są ujemne we wszystkich najważniejszych rozwiniętych gospodarkach, a taki stan utrzymuje się od kilku lat. W otoczeniu niskich lub ujemnych realnie stóp procentowych w przeszłości zazwyczaj złoto przynosiło ponadprzeciętne zyski.

Kurs kruszcu od roku porusza się w trendzie bocznym w zawężającym się kanale. Od 12 miesięcy ceny oscylują zaledwie kilka procent od poziomu 1300 USD/oz, a dzienna zmienność ceny spadła poniżej 0,7% - przy historycznej średniej około 1,3%. Takie zachowanie zazwyczaj oznacza brak przekonania uczestników rynku co do dalszego rozwoju wypadków. Pierwsze opory techniczne są na poziomie 1340 USD/oz oraz 1400 USD/oz a najbliższe wsparcie na poziomie 1240 USD/oz. Silne wsparcie jest na poziomie 1180 USD/oz, a silny opór na poziomie 1525 USD/oz, którego złamanie w kwietniu 2012 roku doprowadziło do fali wyprzedaży.

Zapraszamy państwa do lektury kolejnego raportu z rynku złota, który będzie dostępny na stronie internetowej investors.pl w drugim tygodniu września.