Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2015

Na dzień 31 sierpnia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1447,04 zł, co oznacza wzrost o 3,3% w stosunku do wyceny z 31 lipca 2015 r.

Dewaluacja juana o ok. 5% w dniach 10-11 sierpnia zapoczątkowała okres nadzwyczajnych zawirowań na rynkach finansowych. Sugeruje ona, że gospodarka chińska, uznawana do tej pory za konia pociągowego gospodarki światowej, jest w stanie gorszym niż przypuszczano. Taka diagnoza pociągnęła w dół ceny surowców, których Chiny są znaczącym importerem, a co za tym idzie także waluty i giełdy akcji krajów-producentów surowców. Dewaluacja obniżyła także konkurencyjność tych rynków wschodzących, które będą musiały się zmierzyć z relatywnie tańszymi towarami z Chin.

Nerwowo zareagowały indeksy giełd akcji i surowce. Jednym z najbardziej dotkniętych rynków była giełda w Szanghaju, gdzie główny indeks zanotował aż 24,5% spadku w dwa tygodnie. Indeks rynków wschodzących MSCI spadł w tym samym czasie o 15,1%. Zawirowania nie ominęły także parkietów akcji w krajach rozwiniętych. W USA indeks S&P 500 zniżkował o 11,1%, notując pierwszą od 4 lat korektę przekraczającą 10%. Szeroki indeks surowców (GSCI) zanotował spadek o 10,4% na co największy wpływ miał spadek cen ropy naftowej – o niemal 15%.

Na tym tle notowania złota zachowały się pozytywnie. Kruszec nie poddał się przecenie, która dotknęła najważniejsze surowce i po raz kolejny pokazał cechy bezpiecznej przystani. W szycie sierpniowej paniki złoto podrożało o 4,6%, silniej nawet niż średnio- i długoterminowe obligacje amerykańskie (wzrosty o odpowiednio 1,7-2,9%), które są uznawane za klasyczne aktywa na niepewne czasy.

Złamanie się wsparcia na poziomie 1140 USD/oz w połowie lipca pogorszyło sytuację techniczną złota, jednakże sierpniowe wzrosty zanegowały to wybicie w dół. Od najniższego poziomu lipca do najwyższego poziomu sierpnia wzrost wyniósł niemal 100 USD/oz (9%), co pokazuje siłę popytu przy cenie złota zbliżonej do rocznego minimum. W ciągu 8 miesięcy złoto wycenione w dolarach straciło 4,4%, podczas gdy wyceniane w euro zyskało 3,2%. Można więc uznać, że w bieżącym roku notowania kruszcu zachowują się stabilnie, a na zmiany cen w znacznym stopniu wpływają zmiany kursu głównej pary walutowej: EUR/USD.

W najbliższych tygodniach największy wpływ na notowania złota będzie miała sytuacja na globalnych rynkach akcji – utrzymywanie się niepewności lub pogłębienie korekty zapewne pozytywnie wpłynie na notowania bezpiecznych przystani, w tym metali szlachetnych.