Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z września 2014

Na dzień 30 września 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1578,48 zł, co oznacza spadek o 6,9% w stosunku do wyceny z 31 sierpnia 2014 r.

Wrzesień był miesiącem przeceny na rynku metali szlachetnych. Cena złota spadła o 5,9%, srebra o 12,8%, platyny o 8,7% a palladu o 14,6%. Akcje spółek wydobywających złoto, tradycyjnie najbardziej zmienne, zanotowały najgłębszy spadek – aż o 20,6%.

Głównym powodem spadków kursów była nadzwyczajna siła amerykańskiego dolara –  do końca września zanotował on aż 11 wzrostowych tygodni z rzędu. Sytuacja taka nie miała precedensu od początku istnienia obecnego międzynarodowego systemu płynnych kursów walutowych, czyli od 1971 roku.  Zazwyczaj siła dolara powoduje przecenę surowców, które są w nim wyceniane. Tak stało się i tym razem. Ropa naftowa Brent zniżkowała o 8,3% w sierpniu i aż o 15,7% w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Najważniejsze indeksy surowcowe zniżkowały we wrześniu o 6-7% i zanotowały najniższe wartości od ponad 4 lat. Do poziomu z 2009-2010 roku powróciły także ceny platyny i srebra. Na tym tle kurs złota wykazuje pewną siłę relatywną notując niewielki wzrost w tym roku i utrzymując się kilka procent powyżej wsparcia na poziomie 1180 USD/oz.

Powodem siły dolara amerykańskiego jest zbliżający się koniec programu luzowania ilościowego i przekonanie uczestników rynkowych o zbliżającym się cyklu podwyżek stóp w USA. W związku z tym, inwestycje w inne główne waluty stają się mniej atrakcyjne, tym bardziej, że bank centralny Japonii kontynuuje program skupu aktywów, a ECB we wrześniu obniżył symbolicznie stopy procentowe i przymierza się do ekspansji bilansu nawet o ok. 50%. Nie bez znaczenia jest fakt, że dane ekonomiczne nadchodzące z USA są lepsze niż te publikowane w Japonii, czy wielu krajach europejskich. Wzrost PKB w USA w ostatnich 4 kwartałach wyniósł 2,6%, w porównaniu z 0,7% w strefie Euro i spadkiem o 0,1% w Japonii.

Kurs złota zbliżył się do ważnego wsparcia na poziomie 1180 USD/oz, które powstrzymało spadki w czerwcu i grudniu ubiegłego roku. Pozycjonowanie graczy na rynku kontraktów terminowych sugeruje, że mamy do czynienia z kształtowaniem się lokalnego dołka, jednakże w przypadku dalszego umacniania się amerykańskiej waluty nie można wykluczyć naruszenia czy nawet przełamania powyższego wsparcia. Możemy liczyć się wtedy z silniejszą przeceną, jako że kolejnym silnym wsparciem jest dopiero 1035 USD/oz – poziom szczytów z lat 2008-2009.