Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z września 2015

Na dzień 30 września 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 419,02 zł, co oznacza spadek o 1,9% w stosunku do wyceny z 31 sierpnia 2015 r.

We wrześniu najważniejszym wydarzeniem było posiedzenie Zarządu Rezerwy Federalnej, na którym miała zapaść długo wyczekiwana decyzja o poziomie stóp procentowych w USA. Decyzja o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie została szczególnie dobrze przyjęta przez rynki tzw. bezpiecznych przystani (obligacje USA oraz złoto), gdzie zanotowano silne wzrosty. Najwyższy osiągnięty poziom osiągnięty przez cenę kruszcu (1157 USD/oz) był jednak niższy od szczytu w sierpniu (1170 USD/oz). Pod koniec miesiąca, ze względu na uspokojenie się sytuacji na giełdach akcji oraz umacnianie się dolara amerykańskiego, złoto traciło na wartości i ostatecznie zakończyło wrzesień na minusie, tracąc ok. 1,5%.

Presję na kruszec po raz kolejny wywarł spadek cen surowców – indeks GSCI zniżkował o 6,3%, a ropa naftowa w dostawie grudniowej – o 10,3%. Niższe notowania surowców oddziałują na inflację – w ciągu ostatniego roku ceny w USA i Europie wzrosły zaledwie o 0,1-0,2%. W najbliższych miesiącach wskaźnik cen konsumpcyjnych będzie lekko wzrastać, ze względu na statystyczny efekt bazy zeszłorocznej, nie powinien jednak przekroczyć 2% w stosunku rocznym - celu inflacyjnego ECB i Fed. Bezrobocie w USA spadło do stosunkowo niskiego poziomu (5,1%), a analitycy skupiają się obecnie na wypatrywaniu wzrostu wynagrodzeń, który mógłby przełożyć się na wyższą inflację. Tym wskaźnikom uważnie przygląda się także amerykański bank centralny, by w odpowiednim momencie podnieść stopy procentowe.

Kurs złota wycenianego w dolarach amerykańskich porusza się od dwóch lat w lekkim trendzie spadkowym, tracąc do waluty USA ok. 5% rocznie. Nieco lepiej zachowuje się wobec euro, gdzie od niemal 2 lat mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Najważniejsze opory to przedział 1160-1170 USD, który powstrzymał wzrosty w sierpniu i wrześniu bieżącego roku. Dopiero pokonanie tych poziomów może skłonić fundusze hedgingowe do pokrywania pozycji krótkich, co najpewniej zaowocowałoby dalszymi wzrostami. Silnym poziomem wsparcia jest poziom 1080 USD/oz – minimum z przełomu lipca i sierpnia br.