Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z września 2016

Na dzień 30 września 2016 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1633,56 zł, co oznacza spadek o 2% w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2016 r.

Zarówno w minionym miesiącu, jak i w całym trzecim kwartale kurs złota wyrażony w dolarach amerykańskich był stabilny. Na koniec września wyniósł 1317 USD/oz, co oznacza wzrost o 0,4% w porównaniu z końcem sierpnia. Od początku lipca notowania kruszcu podlegają korekcie, po znaczącym wzroście spowodowanym zaskakującymi dla rynków finansowych wynikami brytyjskiego referendum. Zawirowania polityczne wywołane decyzją Brytyjczyków spowodowały napływ kapitału spekulacyjnego na rynek złota, czego przejawem był wzrost liczby otwartych długich pozycji na kontraktach terminowych futures. Na początku września 2016 r. liczba netto długich pozycji na dostawę złota na giełdzie COMEX w Nowym Jorku sięgała 270 tys. kontraktów. Był to rekordowy poziom, około 25% wyższy niż poprzednie rekordy z lat 2009-2011.

Odpływ kapitału nastawionego krótkoterminowego najczęściej skutkuje przeceną. Zasięg obecnej korekty póki co (wg stanu na 30 września) jest stosunkowo niewielki – spadek wyniósł około 5% od szczytu na poziomie 1370 USD/oz. Otwartym pozostaje pytanie, czy spadek kursu skusi kupujących. Jednym ze źródeł popytu w najbliższych miesiącach może być segment jubilerski, który według danych Światowej Rady Złota (World Gold Council) ograniczył zakupy w pierwszej połowie roku. Udział złota używanego w celu wyrobu biżuterii spadł z 56% całości popytu do niecałych 40%. Konsumenci z Indii, Chin i krajów Zatoki Perskiej mają większą skłonność do „polowania na okazje” i wyczekiwania spadków, niż zachodni kapitał spekulacyjny.

Wrześniowe posiedzenie amerykańskiego banku centralnego nie przyniosło zmian w prowadzonej polityce monetarnej. Prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu jest spore (rynek kontraktów terminowych szacuje je na 60%), jako że trzech gubernatorów wyraziło odrębne zdanie i preferowało zacieśnienie polityki już na wrześniowym posiedzeniu. Wydaje się jednak, że pomimo potencjalnej podwyżki, krótkoterminowe realne stopy procentowe w USA pozostaną ujemne w najbliższych miesiącach. Inflacja oczyszczona z wpływu najbardziej zmiennych składników (żywności i energii) wynosi obecnie 2,3% w stosunku rocznym, czyli sporo powyżej zarówno stóp banku centralnego, jak i rentowności obligacji krótko- i średnioterminowych.

Wzrost kursu złota od początku roku przewyższa 20%, co sugeruje kształtowanie się średnioterminowego trendu wzrostowego. Wynikające z analizy technicznej poziomy oporu to lokalne maksima notowań z sierpnia 2016, marca 2014 oraz sierpnia 2014 roku, czyli odpowiednio 1370, 1400 oraz 1420 USD/oz. Wsparcia można oczekiwać na poziomie 1280-1300 USD/oz, a kolejnego na poziomie 1250 USD/oz.