Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny ze stycznia 2015

Na dzień 31 stycznia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1654,44 zł, co oznacza wzrost o 8,2% w stosunku do wyceny z 31 grudnia 2014 r.

Złoto rozpoczęło 2015 rok bardzo silnymi wzrostami. Pomimo utrzymującej się aprecjacji dolara amerykańskiego, złoto podrożało względem tej waluty o 8%. Jeszcze silniejszą, bo wynoszącą aż 15,7%, zmianę ceny zanotowano w euro. Tak duży wzrost kursu złota w euro można wiązać z co najmniej trzema wydarzeniami: zapowiedzią rozpoczęcia programu QE przez Europejski Bank Centralny, niepokojem o rozwój sytuacji w Grecji oraz decyzją Szwajcarskiego Banku Centralnego o zaprzestaniu podtrzymywania niskiego kursu franka wobec euro.

Utrzymuje się siła relatywna złota względem surowców. Ropa naftowa w styczniu potaniała o 9,5%, a szeroki indeks surowców – o 7,5%. Spadki cen surowców oraz spadające rentowności obligacji mogą sugerować nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Złoto w takiej sytuacji makroekonomicznej zazwyczaj radzi sobie lepiej niż inne klasy aktywów. Historycznie jednym z argumentów przeciwko inwestycji w złoto był fakt, że nie płaci ono żadnych odsetek. W obecnej sytuacji rynkowej przestaje być to jednak problemem – dwuletnie obligacje rządowe aż 10 krajów europejskich mają ujemne rentowności, co oznacza dla inwestorów stopniową utratę wartości zainwestowanych w nie środków. Nie wydaje się, by ta sytuacja była tymczasowa: w wielu krajach ujemne rentowności dotyczą obligacji pięcioletnich, a w przypadku Szwajcarii nawet dziesięcioletnich. Utrzymywanie części portfela w złocie chroni jego realną wartość w dłuższym terminie.

Po raz pierwszy od 2 lat znacząco zwiększyły się zasoby złota w funduszach typu ETF. W drugiej połowie stycznia inwestorzy kupili aż 75 ton kruszcu – najwięcej od września 2012 roku. Wzrost zasobów tych funduszy był siłą napędową rynku byka w latach 2004-2012. Po styczniowym rajdzie w górę znacząco poprawiła się sytuacja techniczna na rynku złota. Zostały pokonane najważniejsze średnie kroczące (50, 100 oraz 200-sesyjna), oraz 30-miesięczna linia trendu spadkowego. Po tak silnym wzroście w najbliższych tygodniach można się spodziewać konsolidacji w przedziale 1250-1300 USD/oz.