Investor Gold FIZ - Korekta raportu o wykupieniu CI na 31 marca 2014

Ogłoszenie 17/2014 z dnia 03/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego 14/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierającą poprawioną informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 marca 2014 roku.