Investor Gold FIZ - Korekta raportu o wykupieniu CI na dzień 28 lutego 2022

Ogłoszenie 10/2022 z dnia 08/03/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego 10/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 28 lutego 2022 roku.