Investor Gold FIZ - Korekta raportu o zamiarze wykupywania CI w lutym 2022

Ogłoszenie 13/2022 z dnia 04/03/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego 08/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierającego informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lutym 2022 roku.