Investor Gold FIZ: Odwołanie Emisji serii AH

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu Investors TFI S.A. emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AH Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego została odwołana. W związku z powyższym Investors TFI S.A. złożyło w dniu 5 listopada 2013 r. wniosek o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii AE, AF, AG, AH Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który będzie wprowadzał powyższe postanowienia do w/w prospektu.