Investor Gold FIZ - Odwołanie osoby zarządzającej

Ogłoszenie 40/2017 z dnia 03/10/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 36/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o odwołaniu osoby zarządzającej Investor Gold Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.