Investor Gold FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Ogłoszenie 27/2014 z dnia 16/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 23/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o powołaniu osoby nadzorującej.