Investor Gold FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Ogłoszenie 25/2017 z dnia 02/06/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 25/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o powołaniu osoby nadzorującej.