Investor Gold FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Ogłoszenie 41/2017 z dnia 03/10/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 37/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o powołaniu osób zarządzających Investor Gold Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.