Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2014

Ogłoszenie 19/2014 z dnia 30/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 1 kwartał 2014 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.