Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2022 r.

Ogłoszenie 23/2022 z dnia 28/04/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 1 kwartał 2022 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.