Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2014

Ogłoszenie 32/2014 z dnia 31/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2014 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.