Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2015

Ogłoszenie 30/2015 z dnia 30/07/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2015 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.