Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2017

Ogłoszenie 33/2017 z dnia 02/08/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2017 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.