Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2015

Ogłoszenie 42/2015 z dnia 29/10/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 3 kwartał 2015 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.