Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2016

Ogłoszenie 39/2016 z dnia 27/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 3 kwartał 2016 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.