Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2017

Ogłoszenie 42/2017 z dnia 30/10/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 3 kwartał 2017 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.