Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2014

Ogłoszenie 8/2015 z dnia 12/02/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2014 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.