Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2016

Ogłoszenie 08/2017 z dnia 02/02/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2016 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.