Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2017

Ogłoszenie 08/2018 z dnia 8/02/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2017 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.