Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2021

Ogłoszenie 9/2022 z dnia 3/02/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2021 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.