Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

Ogłoszenie 34/2022 z dnia 28/07/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2022 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.