Investor Gold FIZ - Raport roczny

Ogłoszenie 20/2022 z dnia 06/04/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2021 r