Investor Gold FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 24/2015 z dnia 10/06/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 21/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej.