Investor Gold FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 21/2017 z dnia 23/05/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 18/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej.