Investor Gold FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 75/2013 z dnia 04/12/2013

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 70/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Raport bieżący 70/2013 Investor Gold FIZ