Investor Gold FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Ogłoszenie 34/2015 z dnia 11/08/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby zarządzającej Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.