Investor Gold FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Ogłoszenie 4/2014 z dnia 14/01/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 4/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby zarządzającej Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.


Raport bieżący nr 4/2014 Investor Gold FIZ