Investor Gold FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2013

Ogłoszenie 18/2014 z dnia 04/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2013 r.