Investor Gold FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2015

Ogłoszenie 13/2016 z dnia 31/03/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
za 2015 r.