Investor Gold FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Ogłoszenie 16/2017 z dnia 11/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
za 2016 r.