Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Ogłoszenie 35/2015 z dnia 31/08/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający półroczne sprawozdanie finansowe Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2015 r.