Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Ogłoszenie 32/2016 z dnia 30/08/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego pierwsze półrocze 2016 roku.