Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Ogłoszenie 34/2017 z dnia 30/08/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego pierwsze półrocze 2017 roku.