Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Ogłoszenie 28/2020 z dnia 27/08/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2020 roku.