Investor Gold FIZ - terminy raportów okresowych

Ogłoszenie 4/2023 z dnia 26/01/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 04/2023 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o datach przekazywania raportów okresowych przez Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w 2023 roku.