Investor Gold FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 31/2016 z dnia 05/08/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 27/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu w 2016 r.