Investor Gold FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 28/2014 z dnia 01/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 24/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.