Investor Gold FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 26/2017 z dnia 02/06/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 23/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu w 2017 r.