Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2014

Ogłoszenie 10/2014 z dnia 03/03/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 09/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 luty 2014 roku.