Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2017

Ogłoszenie 09/2017 z dnia 01/03/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 08/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 lutego 2017 roku.