Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2022 r.

Ogłoszenie 09/2022 z dnia 01/03/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 09/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 lutego 2022 roku.