Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2016

Ogłoszenie 24/2016 z dnia 01/07/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 21/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2016 roku.